MAPELASTIC SMART

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, με υψηλή ελαστικότητα (με crack-bridging > 2 mm), που εφαρμόζεται με σπάτουλα ή ρολό, για στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, όπως μπαλκόνια, ταράτσες, μπάνια και πισίνες.

Στεγάνωση ταράτσας με ρολό

Στεγάνωση λεπτομερειών με πινέλο

Στεγάνωση ταράτσας με σπάτουλα

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το Mapelastic Smart χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση υδραυλικών κατασκευών όπως κανάλια, προσόψεις φραγμάτων, πισίνες, δεξαμενές κ.λπ., καθώς και μπαλκονιών και ταρατσών. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγάνωση επιφανειών με ακανόνιστη μορφή.
Το Mapelastic Smart χρησιμοποιείται και για την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα, σοβάδων με μικρο-ρηγματώσεις και, γενικότερα, τσιμεντοειδών επιφανειών στις οποίες μπορούν να σχηματιστούνρωγμές από κραδασμούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Υψηλές επιδόσεις: μια μεμβράνη 2 mm μπορεί να καλύπτει ρωγμές πλάτους άνω των 2 mm.
  • Εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις χάρη στην προσθήκη του οπλισμού Mapetex Sel.
  • Προϊόν με πιστοποίηση CE κατά τα πρότυπα EN 1504-2 και EN 14891.
  • Εξαιρετική επιμήκυνση θραύσης, ίση με 120%.
  • Ευκολία εφαρμογής χάρη στη ρευστή μορφή.
  • Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Δυνατότητα εφαρμογής και σε υφιστάμενες επικαλύψεις.
  • Συμβατό με επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια, ψηφίδες και φυσικούς λίθους.
  • Προϊόν με πιστοποίηση EC1 R Plus από την GEV (Gemeinschaft
  • Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, e.V.) ως προϊόν πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος
A) Προστασία και στεγάνωση κατασκευών και στοιχείων από σκυρόδεμα (Για παράδειγμα, βάθρα και δοκοί οδικών και σιδηροδρομικών αερογεφυρών, πύργοι
ψύξης, καμινάδες, υπόγειες διαβάσεις, τοίχοι αντιστήριξης, παράκτιες κατασκευές, δεξαμενές, κανάλια, προσόψεις φραγμάτων, υποστυλώματα, μετώπες μπαλκονιών, γεισώματα ορόφων κ.λπ.).
Η επιφάνεια για βαφή πρέπει να είναι σταθερή και απολύτως καθαρή. Αφαιρέστε τα υπολείμματα τσιμέντου, τα σαθρά μέρη και ενδεχόμενα ίχνη σκόνης, λιπών και αποκολλητικών ελαίων με αμμοβολή ή πλύσιμο με νερό υπό πίεση.
Σε περίπτωση που οι κατασκευές για στεγάνωση και προστασία με Mapelastic Smart είναι αποσαθρωμένες, αφαιρέστε τα σαθρά μέρη με κατεδάφιση με το χέρι ή με μηχανικά μέσα ή με υδροβολή ή υδροκαθαίρεση.
Οι δύο τελευταίες τεχνικές που χρησιμοποιούν νερό σε πολύ υψηλή πίεση, είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένες, καθώς οι ράβδοι του οπλισμού δεν φθείρονται και οι κατασκευές δεν υφίστανται κραδασμούς που μπορούν να προκαλέσουν μικρορηγματώσεις στο παράπλευρο σκυρόδεμα.
Αφού αφαιρέσετε τελείως τη σκουριά με αμμοβολή, προχωρήστε στην αποκατάσταση με έτοιμα κονιάματα των σειρών Mapegrout ή Planitop.
Οι απορροφητικές επιφάνειες για εφαρμογή του Mapelastic Smart πρέπει να βρέχονται πρώτα ελαφρώς με νερό.

B) Για τη στεγάνωση ταρατσών, μπαλκονιών και πισινών
• ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ:
– οι ρωγμές μετακίνησης από πλαστική ή υγρομετρική συρρίκνωση πρέπει να
σφραγίζονται πρώτα με Eporip,
– σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αποκατάσταση με πάχος έως 2 cm (για
διαμόρφωση κλίσεων, αποκατάσταση κοιλωμάτων κ.λπ.), χρησιμοποιήστε Adesilex P4 ή Planitop Fast 330.
• ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ:
– τα υφιστάμενα δάπεδα και οι επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια, τεχνητό γρανίτη, klinker, terracotta κ.λπ. πρέπει να έχουν καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και να μην έχουν ουσίες που μπορούν να μειώσουν την πρόσφυση, όπως λίπη, έλαια, κεριά, βαφές κ.λπ.

Για την εξάλειψη κάθε ίχνους υλικού που μπορεί να μειώσει την πρόσφυση του Mapelastic Smart, πλύνετε το υφιστάμενο δάπεδο με μείγμα νερού και καυστικής σόδας (με αναλογία 30%) και στη συνέχεια ξεβγάλτε το δάπεδο με άφθονο νερό για να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα καυστικής σόδας.

• ΣΟΒΑΔΕΣ:
– οι νέοι σοβάδες με βάση το τσιμέντο ή ασβέστη και τσιμέντο πρέπει να είναι επαρκώς ώριμοι (την άνοιξη και το καλοκαίρι συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για κάθε cm πάχους του σοβά), να έχουν καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, να είναι ανθεκτικοί και χωρίς σκόνη ή βαφές παντός τύπου
– βρέξτε αρχικά με νερό τις απορροφητικές επιφάνειες εφαρμογής.

Λεπτομέρειες στεγανοποίησης

Η στεγανοποίηση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες, που από μόνες τους μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το Mapelastic Smart τα προϊόντα των σειρών Mapeband και Drain.
Το Mapeband TPE χρησιμοποιείται για το σφράγισμα των δομικών αρμών και όλων των ασυνεχειών με σημαντικές δυναμικές καταπονήσεις, ενώ τα Mapeband, Mapeband Easy και Mapeband SA χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση των συνδέσεων μεταξύ οριζόντιων και κάθετων επιφανειών και των αρμών ελέγχου. Για τη στεγανοποίηση των αποχετεύσεων χρησιμοποιήστε τα ειδικά προϊόντα της σειράς Drain.
Η φροντίδα και ο έλεγχος αυτών των κρίσιμων σημείων πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μετά την εξομάλυνση και τον καθαρισμό του υποστρώματος και πριν την εφαρμογή του στεγανοποιητικού τσιμεντοκονιάματος.

Προετοιμασία του κονιάματος
Αδειάστε το συστ. B (υγρό) σε ένα κατάλληλο καθαρό δοχείο. Προσθέστε στη συνέχεια αργά και αναμειγνύοντας με μηχανικό αναδευτήρα το συστ. A (σκόνη). Αναμείξτε καλά το Mapelastic Smart για λίγα λεπτά, αφαιρώντας επιμελώς από τα τοιχώματα και από τον πάτο του δοχείου τη σκόνη που δεν έχει αναμειχθεί τέλεια.
Η ανάμειξη πρέπει να συνεχιστεί έως την πλήρη ομογενοποίηση του μείγματος.
Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε μηχανικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα.
Aποφεύγετε να προετοιμάζετε το μείγμα με το χέρι.
Η προετοιμασία του Mapelastic Smart μπορεί να γίνει και με τη χρήση αναδευτήρων για κονιάματα που διατίθενται συνήθως με τις μηχανές κονιαμάτων.
Και στην περίπτωση αυτή, πριν αδειάσετε το μείγμα στη χοάνη της αντλίας, συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι είναι ομοιογενές και χωρίς σβώλους.

Διαδικασία εφαρμογής του κονιάματος με το χέρι
Το Mapelastic Smart πρέπει να εφαρμόζεται με σπάτουλα ή ρολό εντός 60 λεπτών από την ανάμειξη σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, έτσι ώστε το τελικό πάχος να μην είναι μικρότερο από 2 mm.
Για τη στεγάνωση ταρατσών, μπαλκονιών, δεξαμενών και πισινών και για την
προστασία υποστρωμάτων με μικρορηγματώσεις ή στοιχεία που δέχονται έντονες καταπονήσεις, συνιστάται να βυθίζετε στην πρώτη νωπή στρώση του Mapelastic Smart το ανθεκτικό στααλκάλια πλέγμα από υαλοΐνες Mapenet 150 ως οπλισμό ενίσχυσης.
Μετά την τοποθέτηση του πλέγματος, απλώστε μια δεύτερη στρώση Mapelastic Smart όταν η πρώτη στρώση σκληρύνει (μετά από 4-5 ώρες).
Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιμήκυνση θραύσης όσο και το crack-bridging του Mapelastic Smart σε οριζόντιες επιφάνειες, συνιστάται η χρήση μη-υφαντού διάτρητου φύλλου πολυπροπυλενίου Mapetex Sel. Με την πρώτη στρώση του Mapelastic Smart πάχους τουλάχιστον 1 mm ακόμη νωπή, στρώστε το Mapetex Sel και πιέστε το με επίπεδη σπάτουλα έτσι ώστε να επιτευχθείη τέλεια διαβροχή.
Στη συνέχεια απλώστε τη δεύτερη στρώση Mapelastic Smart έτσι ώστε να καλυφθεί εντελώς το ύφασμα και λειάνετε την επιφάνεια με επίπεδη σπάτουλα.
Μετά την εφαρμογή του Mapelastic Smart περιμένετε τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων. Οι χρόνοι αναμονής μπορούν να παραταθούν αν η εφαρμογή του Mapelastic Smart γίνεται με χαμηλές θερμοκρασίες.
Αντιθέτως, σε καλές συνθήκες κλίματος και θερμοκρασίας, σε στεγνό υπόστρωμα, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί έως τις 24 ώρες.

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε Mapelastic Smart
• ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ:
– Χρησιμοποιήστε τσιμεντοειδείς κόλλες ομάδας C2, όπως Keraflex ή Keraflex Maxi S1, ή, εναλλακτικά, για ταχύτερη τοποθέτηση, κόλλες ομάδας C2F, όπως Granirapid ή Ultralite S1 Quick.
– Για την αρμολόγηση χρησιμοποιήστε τσιμεντοειδή προϊόντα ομάδας CG2, όπως Keracolor FF/Keracolor GG αναμεμειγμένα με Fugolastic ή Ultracolor Plus.
– Σφραγίστε τους αρμούς με τα ειδικά ελαστικά σφραγιστικά MAPEI (όπως Mapeflex PU 45 FT, Mapesil AC ή Mapesil LM. Ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες χρήσης, μπορεί να συνιστώνται σφραγιστικά άλλων τύπων. Μπορείτε να μας συμβουλευτείτε – τηλ: 210-9738000
• ΠΙΣΙΝΕΣ:
– Τοποθετήστε τα κεραμικά πλακίδια με τσιμεντοειδείς κόλλες ομάδας C2 (Keraflex ή Keraflex Maxi S1) ή με κόλλες ταχείας πήξεως C2F (Granirapid ή Ultralite S1 Quick). Για επικάλυψη με ψηφίδες χρησιμοποιήστε Adesilex P10 + Isolastic αναμεμειγμένο με αναλογία 50% με νερό (ομάδα C2ES1),
– Για την αρμολόγηση χρησιμοποιήστε τσιμεντοειδή προϊόντα ομάδας CG2 (Keracolor FF/Keracolor GG αναμεμειγμένα με Fugolastic, Ultracolor Plus) ή εποξειδικά προϊόντα ομάδας RG (της σειράς Kerapoxy).
– Σφραγίστε τους αρμούς με σφραγιστικό σιλικόνης Mapesil AC.

Εφαρμογή του κονιάματος με ψεκασμό

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας (βλ. παρ. “Προετοιμασία του υποστρώματος”), απλώστε το Mapelastic Smart με ψεκασμό, χρησιμοποιώντας μηχανή κονιαμάτων με εκτοξευτήρα για εξομάλυνση, δύο τουλάχιστον στρώσεις σε μέγιστο πάχος ανά στρώση περίπου 1 mm, έτσι ώστε το τελικό πάχος να μην είναι μικρότερο από 2 mm.
Η εφαρμογή της επόμενης στρώσης πρέπει να γίνεται με την προηγούμενη στρώση στεγνή (μετά από 4-5 ώρες).
Σε επιφάνειες με μικρο-ρηγματώσεις ή έντονες καταπονήσεις συνιστάται η προσθήκη του πλέγματος Mapenet 150 στην πρώτη νωπή στρώση του Mapelastic Smart.
Αμέσως μετά την τοποθέτηση του πλέγματος στο Mapelastic Smart απαιτείται στρώσιμο με επίπεδη σπάτουλα. Για ακόμη καλύτερη κάλυψη του πλέγματος, μπορείτε να απλώσετε με ψεκασμό μία ακόμη στρώση Mapelastic Smart. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιμήκυνση θραύσης όσο και το crack-bridging του Mapelastic Smart σε οριζόντιες επιφάνειες, συνιστάται η χρήση μη-υφαντού διάτρητου φύλλου πολυπροπυλενίου Mapetex Sel. Με την πρώτη ακόμη νωπή στρώση του Mapelastic Smart πάχους τουλάχιστον 1 mm, στρώστε το Mapetex Sel και πιέστε το με επίπεδη σπάτουλα έτσι ώστε να επιτευχθεί η τέλεια διαβροχή. Στη συνέχεια απλώστε τη δεύτερη στρώση Mapelastic Smart έτσι ώστε να καλυφθεί εντελώς το ύφασμα και λειάνετε την επιφάνεια με επίπεδη σπάτουλα.

Σε περίπτωση που το Mapelastic Smart χρησιμοποιείται για την προστασία βάθρων και καταστρωμάτων γεφυρών, υπόγειων σιδηροδρομικών διαβάσεων, προσόψεων κτηρίων κ.λπ., το προϊόν μπορεί να βαφεί με προϊόντα της σειράς Elastocolor με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, που διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων με το σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Αντιθέτως, σε περίπτωση που το Mapelastic Smart χρησιμοποιείται για την προστασία οριζόντιων μη βατών επιφανειών από σκυρόδεμα, όπως επίπεδων στεγών, το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με ελαστική βαφή ακρυλικών ρητινών σε υδατικό διάλυμα Elastocolor Waterproof. Το Elastocolor Waterproof διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων με το σύστημα ColorMap® και πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την εφαρμογή του Mapelastic Smart.
Καθαρισμός Λόγω της υψηλής πρόσφυσης του Mapelastic Smart, ακόμη και σε μέταλλο, συνιστάται το πλύσιμο των εργαλείων με νερό πριν πήξει το κονίαμα. Μετά τη σκλήρυνση ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφαρμογή με σπάτουλα ή ρολό: περίπου 1,6 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Εφαρμογή με ψεκασμό με μηχανή κονιαμάτων: περίπου 2,2 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
ΣΗΜ.: η κατανάλωση αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνεχούς φιλμ πάνω σε επίπεδη επιφάνεια και αυξάνει σε περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σετ των 30 kg:
συστατικό Α : σάκοι των 20 kg,
συστατικό B: δοχεία των 10 kg.
Κατόπιν παραγγελίας: συστ. A ανοιχτού
χρώματος σε σάκους των 20 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το Mapelastic Smart συστατικό Α αποθηκεύεται για 12 μήνες σε ξηρό περιβάλλον και στην αρχική συσκευασία.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
– Παρ. XVII, άρθρο 47.
Το Mapelastic Smart συστατικό B μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι 24 μήνες.
Διατηρείτε το Mapelastic Smart σε στεγνό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από +5°C.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *